Saturday, January 5, 2013

10 SEBAB DOA TIDAK DIKABULKAN


Dari Syaqiq Al Balkhi berkata :
"Suatu hari Ibrahim Bin Adham (Abu Ishaq) berjalan di pasar basrah lalu ia dikelilingi oleh orang ramai dan mereka bertanya kepadanya :
"Ya Abu Ishaq,Allah berfirman;bermaksud "Mintalah olehmu sekelian kepada Ku nescaya Aku kabulkan.Dan kami telah satu tahun berdoa dan doa kami belum dikabulkan !".
Ibrahim bin Adham menjawab : "Bagaimana Allah hendak mengkabulkan doa kamu sedangkan hati kamu tertutup oleh 10 perkara".

✔ Kamu telah mengetahui Allah tetapi belum tunaikan hak-hakNya.

✔ Telah membaca Al-Quran tetapi tidak melaksanakan tuntutannya

✔ Telah mengetahui syaitan sebagai musuh tetapi masih 
mentaatinya dan menyetujui seruannya.

✔ Telah menyatakan kamu umat Muhammad s.a.w tetapi tidak mengerjakan sunnahnya. 

✔ Kamu mengatakan dirimu akan masuk syurga tetapi tidak 
mengerjakan apa-apa amalan yang akan membawamu ke 
Syurga.

✔ Kamu mengatakan dirimu selamat dari neraka tetapi 
ternyata kamu memasukkan dirimu kepadanya.

✔ Kamu mengatakan mati adalah benar tetapi tidak bersiap-
siap menghadapi mati.

✔ Kamu sibuk meneliti aib atau cacat teman-temanmu tetapi 
tidak pernah melihat aibmu sendiri.

✔ Kamu telah makan dan merasakan nikmat Tuhanmu tetapi 
tidak mahu bersyukur kepadaNya.

No comments: